យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា

អ្នកត្រួសត្រាយថ្មីនៃវិថីអប់រំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងសហគ្រិនភាពដែលធ្វើជាស្ពានចម្លងដល់កុមារឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង

Stay Curious.Learn Different.

Stay Curious.Learn Different.

ជាមាគា៍សិក្សាដែលមានភាពច្បាស់លាស់

អ្នកត្រួសត្រាយថ្មីនៃវិថីអប់រំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងសហគ្រិនភាពដែលធ្វើជាស្ពានចម្លងដល់កុមារឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង

ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសពួកយើង

កម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីធ្វើឱ្យសិស្សរបស់យើង ក្លាយជាអ្នកច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីតាមរយៈខ្លឹមសារ STEM ទាន់សម័យភាពជា សហគ្រិន និងជំនាញនៅសតវត្សរ៍ទី ២១ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សរៀនដោយ អនុវត្តផ្ទាល់។

ប្រព័ន្ធអេកូឡូសុី

ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់យើងមានអ្នកដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ អ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មអ្នកអប់រំនិងអ្នកសិក្សាអស់មួយជីវិតតាំងពី ថ្នាក់បឋមរហូតដល់ឧត្តមសិក្សា។

ប្រព័ន្ធអប់រំច្បាស់លាស់

អ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវនៃការអប់រំថ្មីមួយនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងភាពជាសហគ្រិន ដែលជាការតភ្ជាប់សិស្សទៅរកសក្តានុពលល្អបំផុតរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពី កម្រិតបឋមរហូតដល់កម្រិតវិទ្យាល័យ។​ ​ ពីការអូសនិងទម្លាក់កូដទៅភាសា សរសេរកម្មវិធីដែលមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់។ ពីសៀគ្វីសាមញ្ញរហូតដល់ក្តារ អេឡិចត្រូនិកទំនើប និងគម្រោងស្ទែម។ ពីមនោគមន៍វិជ្ជាដើម្បីបង្ហាញគំនិត និងដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេចំពោះហ្វូងមនុស្ស។

ជួបជាមួយក្រុមការងារពួកយើង

Lydet PIDOR

Chairman & CEO

OUK Suna

Business Development Manager

HORM Chhorleang

Co-Founder & COO

SETHY Boreth

Academic Manager

AING Sereyvathana

Social Goods Specialist

មតិពីមហាជន

ដៃគូរសហការ

The MoEYS vision is to establish and develop human resources that are of the very highest quality

To promote effective network infrastructure connectivity and accessible services of Post, Telecommunications, and ICT sectors.

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ ​បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

Our exclusive sponsor on Kid-KATHON program

Tech for Kids Academy has been partnering with SCIA to provide innovative and interesting programs that complement SCIA's STEM curriculum & holistic education.

Khmer Enterprise has a vision to become the national platform for promoting entrepreneurial activities.

Every year Technovation invites teams of young people from all over the world to learn and apply the skills needed to solve real-world problems through technology.

To be the flagship public education and research institution, developing excellent digital talent and innovators, driving Cambodia toward a digital society.

We create videos that tell pioneering stories - from emerging tech to the great outdoors.

go-to-top tech for kid