យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា

អ្នកត្រួសត្រើយថ្មីនៃវិថីអប់រំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងសហគ្រិនភាពដែលធ្វើជាស្ពានចម្លងដល់កុមារឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង

Stay Curious.Learn Different.

Stay Curious.Learn Different.

ជាវិថីសិក្សាដែលច្បាស់លាស់

សិស្សនឹងសិក្សាអំពីមុខវិជ្ជា STEM និងភាពជាសហគ្រិនដែលត្រូវបាន រចនាឡើងនិងដឹកនាំដោយគ្រូហ្វឹកហាត់ដ៏មានជំនាញផ្សេងៗដើម្បីឲ្យសិស្សអាចសិក្សានិងអនុវត្តចំណេះដឹងពួកគេតាមរយៈ Project-based learning, ការទទួលបានការហ្វឹកហាត់និងការសាកល្បងផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់រៀន។

ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសពួកយើង

កម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីធ្វើឱ្យសិស្សរបស់យើង ក្លាយជាអ្នកច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីតាមរយៈខ្លឹមសារ STEM ទាន់សម័យភាពជា សហគ្រិន និងជំនាញនៅសតវត្សរ៍ទី ២១ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សរៀនដោយ អនុវត្តផ្ទាល់។

ប្រព័ន្ធអេកូឡូសុី

ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់យើងមានអ្នកដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ អ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មអ្នកអប់រំនិងអ្នកសិក្សាអស់មួយជីវិតតាំងពី ថ្នាក់បឋមរហូតដល់ឧត្តមសិក្សា។

ប្រព័ន្ធអប់រំច្បាស់លាស់

អ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវនៃការអប់រំថ្មីមួយនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងភាពជាសហគ្រិន ដែលជាការតភ្ជាប់សិស្សទៅរកសក្តានុពលល្អបំផុតរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពី កម្រិតបឋមរហូតដល់កម្រិតវិទ្យាល័យ។​ ​ ពីការអូសនិងទម្លាក់កូដទៅភាសា សរសេរកម្មវិធីដែលមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់។ ពីសៀគ្វីសាមញ្ញរហូតដល់ក្តារ អេឡិចត្រូនិកទំនើប និងគម្រោងស្ទែម។ ពីមនោគមន៍វិជ្ជាដើម្បីបង្ហាញគំនិត និងដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេចំពោះហ្វូងមនុស្ស។

ជួបជាមួយក្រុមការងារពួកយើង

មតិពីមហាជន

Mr. Jor, Ms. Bee Sun, Mr. Edward
Enrichment Team, Singapore Cambodia International Academy

“Tech For Kids Academy is a valued partner to SCIA. They provide innovative and interesting programmes that complement SCIA’s STEM curriculum & holistic education. We are happy to work with them to bring fun & exciting Enrichment Programmes to our students. We look forward to more collaborations! "

Mr. Sokly Ham
អាណាព្យាបាល

To me “STEAM” is the tools for next young generation to support their skill with professionalism and very efficient to their career. Moreover, kids will help the environment and humanity in the future by using technology or we called AI. Tech for Kids Academy is one of education providers in Cambodia that engage our kids to focus on sciences and social contribution.

ដៃគូសហការ និងគាំទ្រ

Tech for Kids Academy has been partnering with SCIA to provide innovative and interesting programmes that complement SCIA’s STEM curriculum & holistic education.

go-to-top tech for kid